Cable recycling is the future

Bekijk onze bedrijfsvideo

Kwaliteit in alle vormen.

De bedrijfsvisie van Rebode GmbH heeft zich in de loop van zijn geschiedenis verankerd in een systeem dat kwaliteit in alle vormen en op alle niveaus naar voren brengt. Het is van essentieel belang dat we een weg vinden in de contacten met al onze partners om een oplossing te vinden voor de problemen die zich stellen. Rebode is er van overtuigd dat ze ondertussen de nodige ervaring hebben om aan de behoeften en noden van onze partners te kunnen voldoen.